AQUA SANING spol. s r.o. Kapitána Jasioka 1380/29a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov Fax.: 246 013 706 Mobil: 608 771 612

SANACE VLHKÉHO ZDIVA BUDOV
A STAVEBNÍ ČINNOST

Injektážní roztok pro beztlakovou injektáž zabraňující vzlínaní vody v cihlovém zdivu

Vlhkost pronikající do zdiva způsobuje

  • rozrušení soudržnosti zdiva
  • poškození omítek
  • výrazné snížení tepelně-izolačních vlastností zdiva
  • zhoršení vnitřního klimatu a pohody bydlení
  • růst plísní, řas, hub a baktérií
Řez

Účel použití

Injektážní roztok se používá pro beztlakovou injektáž cihelného případně smíšeného zdiva, jehož vlhkost nepřevyšuje 10% hm! Roztok penetruje do pórézního zdiva, kde proběhne chemická reakce, struktury. Přes tuto proinjektovanou zónu nemůže vzlínat kapilární voda. Roztok nemá schopnost zaplňovat póry. Pórovitost zdiva zůstává nezměněna.

Technologický postup

Injektáž se provádí ve zdivu do předvrtaných vrtů o O 25-38 mm ve sklonu 25-45°. Poloha vrtů je co nejblíže k úrovni podlahy. Hloubka vrtů je 40-75 mm od protilehlého líce vrtané zdi. Na 1 bm zavlhlého zdiva je průměrný počet 7-8 vrtů v osových vzdálenostech 120-150 mm.
Celková spotřeba SANIPOLU na vytvoření chemického horizontální izolace činí cca 2,6 l/bm vrtu (cca 12-20 l/m2 zdiva). Plnění vrtu SANIPOLem se provádí bez přerušení. Vrtané otvory se nechají otevřené a překryjí se soklíkem, popř. difúzní lištou. Kde to není možné, ucpou se nebo zalijí hydrofobní maltou. Sanované zdivo se opatří sanační omítkou, např. SANOM, nebo SANCO

Balení a skladování

Roztok je balen do 10 l a 25 l PE obalů. Skladuje se v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5° až +30° C. Nesmí zmrznout!

Záruka

Výrobce ručí za kvalitu roztoku po dobu 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Hygienické pokyny

Používaní roztoku bylo schváleno rozhodnutím Hlavního hygienika ČR pod č.j. HEM - 321.4 -16.1.1992 a Ministerstvem zdravotnictví SR pod č.j. Z - 2871/92 - HE - 07/P.

Atest

Certifikát č. 204/C5/2006/060-024216 TZÚS Praha, AO č. 204
1. Jednořadé uspořádání vrtů      2. Oboustranná injektáž      3. Šachovnicové uspořádání vrtů - vhodné pro nesourodé zdivo
Agua Saning, s.r.o., Kpt. Jasioka 1380/29a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov Created by