AQUA SANING spol. s r.o. Kapitána Jasioka 1380/29a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov Fax.: 246 013 706 Mobil: 608 771 612

SANACE VLHKÉHO ZDIVA BUDOV
A STAVEBNÍ ČINNOST

Tekutá chemická přísada pro přípravu sanační perlitové omítky

Omítková směs s přísadou SANOM se používá jako vnitřní i vnější sanační omítka na zavlhlá a solemi poškozená zdiva. Vyzrálá omítka odolává účinkům vlhkosti a solí pokud vlhkost zdiva nepřekročí 6% hm.

Omítka má tyto specifické vlastnosti:

 • Nízký difúzní odpor - umožňuje odpar vlhkosti ze zdiva
 • Vnitřně hydrofobizovaná - nenasákavá, neumožňuje transport solí na povrch, zabraňuje vnikání srážkové vody do zdiva
 • Silně porézní - soli obsažené ve zdivu krystalizují do prostoru pórů bez mechanického poškození omítky
 • Tepelně izolační - zavlhlé zdivo ztrácí tepelně izolační schopnost vlivem vlhkosti zdiva, sanační omítka musí doplňovat vzniklou ztrátu tepelného odporu
 • Antikondenzační - na povrchu tepelně-izolačních omítek nekondenzuje vodní pára a tím je potenciálně nižší možnost růstu plísní
 • Mrazuvzdorná - odolává působení mrazu
 • Hygienicky nezávadná - umožňuje nejširší použití - v bytech, v občanských stavbách, v potravinářských a zemědělských objektech

Technické parametry omítky

objemová hmotnost kgm-3 max. 1100
obsah vzduchu v čerstvé malbě % min. 25
činitel difúzního odporu µ - max. 12
vzlínavost mm max. 5
pevnost v tlaku MPa min. 0,60
pevnost v tahu za ohybu MPa -
poměr pevností Rtlak / Rohyb - max. 3
vodotěsnost 1 m-2 0,0

Receptura na výrobu 50 l malty (cca 2 m2 vnitřní omítky)

40 litrů Experlit EP 180
10 litrů písek prosetý (kopaný)
15 litrů vápenné kaše
4 litry cementu II/B-S 32,5 R ( SPC 325 )
1,2 litru přísady SANOM

Při přípravě malty pro omítky vnější se nahradí 30 - 50 % vápna cementem II/B-S 32,5 R ( SPC 325

Návod na výrobu malty v míchačce

 1. do 8 litrů vody přidat písek
 2. dodat ocezené vápenné mléko a cement, míchat 1 minutu
 3. přísadu SANOM v oddělené nádobě smísit s 5 l vody, směs dolít do míchačky, přidat Experlit
 4. pak upravit směs přidáním vody 1-6 l tak, aby se malta dobře nahazovala na podklad
 5. Dobu míchání zbytečně neprodlužovat !

  Sanační omítkový systém
  Obyčejná omítka

  Pracovní postup při omítání

  1. Na odspárované, vyrovnané a navlhčené zdivo (0,5-2,5 l vody/m2 ) se nahodí cementový postřik (0,5 kg cementu + 2 l písku/m2 zdiva), max. na 50 % plochy.
  2. Na zavadlý postřik se nanáší sanační omítka v tloušťce max. do 30 mm. Tlustší vrstvy nutno provádět opakovaně na zatvrdlý podklad.
  3. Povrch se upraví co nejdříve štukovou vrstvou omítky s přísadou SANOM, kde perlit a písek je nutno prosít přes síto 2 x 2 mm, v tloušťce do 5 mm a uhladí se dřevěným nebo plstěným hladítkem. Po důkladném proschnutí se provede v interiérech výhradně vápenná výmalba.

  Spotřeba

  0,6 litru/m2 při tloušťce omítky 20 mm.

  Záruka

  Výrobce ručí za kvalitu přísady po dobu 6 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

  Balení a skladování

  Přísada je balena do PE obalů o obsahu 3 l, 5 l, 10 l a 25 l. Skladuje se v původních dobře uzavřených obalech při teplotě + 5oC až + 30oC. Nesmí zmrznout !

  Hygienické pokyny

  Používání přísady bylo schváleno rozhodnutím Hlavního hygienika ČR pod č.j. HEM-321.4 - 16.1.1992 a Hlavného hygienika SR č. Z- 2871/92 - HE-07/P.

  Atest

  Vystaven Certifikát č. 06 - 4548, TZÚS Praha, AO č. 204

  Agua Saning, s.r.o., Kpt. Jasioka 1380/29a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov Created by