AQUA SANING spol. s r.o. Kapitána Jasioka 1380/29a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov Fax.: 246 013 706 Mobil: 608 771 612

SANACE VLHKÉHO ZDIVA BUDOV
A STAVEBNÍ ČINNOST

Dvousložková chemická přísada pro přípravu cementových omítek především na soklová zdiva

Sanační omítka cementová s dvousložkovou přísadou SANCO je:

 • hydrofobizovaná s přerušeným kapilárním tokem vody
 • difúzní
 • s vysokým obsahem pórů
 • odolná proti účinkům výkvětotvorných solí
 • mrazuvzdorná

Technické parametry omítky

objemová  hmotnost kgm-3 1660
obsah vzduchu v čerstvé malbě % 23,5
činitel difúzního odporu µ - 12
vzlínavost mm 2 - 3
pevnost v tlaku MPa 8,49
pevnost v tahu za ohybu MPa 2,91
poměr pevností Rtlak / Rohyb - 2,9
činitel tepelné vodivosti Wm-1K-1 -
vodotěsnost 1 m2 0,2

Receptura na výrobu sanační omítky pro cca 4-5 m2 o tl. 20 mm

100 l - písek
33 l - cement II/B-S 32,5 R (SPC 325)
2 l - přísada SANCO složka A
0,65 l - přísada SANCO složka B

Návod na výrobu malty - v míchačce UM 150

 1. do míchačky s cca 15 l vody přidat písek
 2. v oddělené nádobě smísit 2 l přísady SANCO A s 3-5 l vody, roztok dolít do míchačky a míchat cca 1 minutu
 3. dále do míchačky přidat cement
 4. v oddělené nádobě smísit 0,65 l přísady SANCO B s 1 l vody, roztok dolít do míchačky a míchat cca 2 min.
 5. do směsi přidat vodu dle požadované zpracovatelnosti

Pracovní postup při omítání

 1. Na odspárované, vyrovnané a navlhčené zdivo (0,5 - 2,5 l vody / m2) se nahodí cementový postřik ( 0,5 kg cementu + 2 l písku / m2 zdiva) max. na 50 % plochy.
 2. Na zavadlý postřik se nanáší sanační omítka v tloušťce max. do 30 mm.
 3. Povrch se upraví štukovou vrstvou omítky s přísadou SANCO, kde písek je nutno prosít přes síto 2 x 2 mm, v tloušťce do 5 mm a uhladí se dřevěným nebo plstěným hladítkem . Alternativně lze upravit povrch vnější omítky stříkanou štukovou maltou.

Omítku nutno chránit po dobu tvrdnutí před větším sálavým teplem, případně kropit vodou. Nátěr povrchu možno provádět fasádními barvami s nízkým difúzním odporem, nejlépe hydrofobními, např. Silfas LV.

Spotřeba

při tloušťce 2 cm činí - SANCO "A" - 0,4 lt ; složka "B" - 0,13 lt.

Balení a skladování

Složka "A" je balena v PE kanystrech o obsahu 5 l, 10 l a 25 l.
Složka "B" je balena v PE kanystrech o obsahu 3 l, 5 l a 10 l.
Přísada se skladuje v původních uzavřených obalech při teplotě +5o C až +30o C. Nesmí zmrznout !

Záruka

Výrobce ručí za kvalitu přísady po dobu 6 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Hygienické pokyny

Používání přísady bylo schváleno rozhodnutím Hlavního hygienika ČR pod č.j. HEM-3214-23.4.92 a Ministerstvem zdravotnictví SR pod č.j. Z-2871/92-HE-07/P.

Atest

Vystaven Certifikát č. 06-4259 ze dne 29.4.1999 Technickým a zkušebním ústavem Praha. AO č. 204

Agua Saning, s.r.o., Kpt. Jasioka 1380/29a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov Created by