AQUA SANING spol. s r.o. Kapitána Jasioka 1380/29a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov Fax.: 246 013 706 Mobil: 608 771 612

SANACE VLHKÉHO ZDIVA BUDOV
A STAVEBNÍ ČINNOST

Komplexní injektážnĺ metoda využívajĺcí roztok silikonú k zabráněnĺ vzlínánĺ vody

 • Silikony představují zvláštní skupinu sloučenin, které tvoří přechod mezi organickými a anorganickými sloučeninami. První syntézy byly v ČR uskutečněny již před 40 léty. Přes tuto skutečnost se některé preparáty zavedly do praxe teprve před několika léty. Silany patří právě do této skupiny. Pro své mimořádné fyzikální a chemické vlastnosti jsou využívány v oboru sanace vlhkého zdiva.

Chemická báze

Roztok SANINFUSILu byl vyvinut na bázi silanů a aplikuje se dle know-how fy AQUA SANING OPAVA. Tento postup zaručuje vynikající penetrační schopnost při zachování velmi silné hydrofobizační schopnosti. Touto skutečností se posouvá metoda SANINFUSILu na přední místo v injektážních metodách, neboť umožňuje injektovat nejen cihelná, ale i kamenná zdiva. Porézní kameny s otevřenou pórovitostí nad 6% lze velmi dobře injektovat. Penetrační schopnost je větší než 75 mm.

Komplexní postup sanace

 1. Odhalení prvopříčin zavlhčení zdiva:
  • provedení technického průzkumu,
  • laboratorní rozbor zdiva:
   • stanovení hmotnostní vlhkosti,
   • stanovení reakce výluhu zdiva,
   • analytické stanovení síranů, chloridů a dusičnanů.
 2. Vypracování projektové dokumentace na odstranění vlhkosti zdiva, včetně nabídkového rozpočtu.
 3. Komplexní provedení prací dle projektu.

Technologický postup

Injektáž se provádí ve zdivu do předvrtaných vrtů o ~ 25-38 mm ve sklonu 25-45~. Poloha vrtů je co nejblíže k úrovni podlahy. Hloubka vrtů je 40-75 mm od protilehlého líce vrtané zdi. Na 1 brn zavlhlého zdiva je průměrný počet 7-8 vrtů v osových vzdálenostech 120-150 mm. Celková spotřeba SANINFUSILU na vytvoření chemické horizontální izolace činí cca 1,6 l/bm vrtu. Plnění vrtů SANINFUSILem se provádí speciálním zařízením. Vyvrtané otvory se nechají otevřené a překryjí se soklíkem, popř. difúzní lištou. Kde to není možné, ucpou se nebo zalijí hydrofobní maltou. Sanované zdivo se opatří sanační omítkou, např. SANOM, nebo SANCO.

Hygienické pokyny

Používaní roztoku bylo schváleno rozhodnutím Hlavního hygienika ČR pod č.j. HEM - 321.4 - 9.5.95.

Atest

Certifikát č. 204/C5/2006/060-024220 TZÚS Praha, AO č. 204

Agua Saning, s.r.o., Kpt. Jasioka 1380/29a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov Created by