AQUA SANING spol. s r.o. Kapitána Jasioka 1380/29a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov Fax.: 246 013 706 Mobil: 608 771 612

SANACE VLHKÉHO ZDIVA BUDOV
A STAVEBNÍ ČINNOST

Difúzní lišta pro odvod vodní páry z parotěsně uzavřených prostor podlahových konstrukcí

  • Difúzní lišta DLD - 70 slouží k odvodu difundující vodní páry unikající z nepodsklepených podlahových konstrukcí a zdiva. Ve styku svislé omítky s podlahou dochází k nadměrnému zkoncentrování vodní páry a defektech na omítkách. Umístěním perforované lišty DLD - 70 do této zóny dojde k bezdefektnímu odvětrávání vodní páry do atmosféry Difúzní lišta DLD - 70 současně slouží jako mechanická ochrana měkkých perlitových sanačních omítek. Plní funkci okopového soklíku.
Funkční princip - řez konstrukcí

Funkční princip - řez konstrukcí

Způsob montáže

  1. Lišta se montuje do úrovně nášlapných vrstev podlahových konstrukcí. Lze ji ke zdivu kotvit pomocí cementových terčíků (obdoba kladení bělninových obkladů) ve vzdálenostech 40 - 60 cm od sebe. Po zatvrdnutí se prostor za lištou (pokud je větší než 1,5 cm) vyplní úlomky cihel, aby při omítání nedošlo k zaplnění spáry maltou.
  2. Suchou montáž lze provést pomocí natloukacích hmoždinek a distančních podložek, kterými se vymezuje prostor nerovného zdiva s lištou. Podložky je nejlépe zhotovit z umělé hmoty, která trvale odolává vlhkému prostředí.

Poznámka:

Spojení jednotlivých lišt se provádí přesazením záklopové lišty přes předchozí díl. Z estetického hlediska je vhodné, aby otvory mřížek vůči sobě byly posunuty o 50 mm. V rozích a nárožích se lišta nařízne a ohne přes pevnou hranu - viz foto vpravo.

Označení

Označení

DLDi - 70 interiérové provedení (hladká)
DLDe - 70 určena do exteriéru, otvory jsou nad kryty proti vnikání deště

Technické parametry

Technické parametry

ROZMĚR: 70 x 14 x 2500 mm
ROZMĚR OTVORU: 4 x 50 mm
POČET OTVORŮ: 40/ bm
ÚČINNÁ ODVĚTRÁVACÍ PLOCHA: 13 %
MATERIÁL: PVC s UV stabilizátorem
BARVA: bílá

Cílem tohoto katalogového listu je co nejvíce poradit. Pokyny ke zpracování jsou nezávazné, musí se vždy přizpůsobit konkrétním poměrům a pracovním postupům.

Agua Saning, s.r.o., Kpt. Jasioka 1380/29a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov Created by